eBay

คุณสมบัติสินค้า:

อีเบย์เป็นผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซเป็นตลาดออนไลน์ที่ให้ผู้คนและธุรกิจขายตรงผ่านแพลตฟอร์มการประมูลออนไลน์ eBay ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และได้ขยายกิจการไปยังกว่า 20 ประเทศจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รถยนต์และยานยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแฟชั่นบ้านและสวนไปจนถึงกีฬาและของเล่นรวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรม

Share

Share

 ประเภทสินค้า ยอดนิยม ที่มีการสั่งซื้อ
อีเบย์เป็นผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซเป็นตลาดออนไลน์ที่ให้ผู้คนและธุรกิจขายตรงผ่านแพลตฟอร์มการประมูลออนไลน์ eBay ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และได้ขยายกิจการไปยังกว่า 20 ประเทศจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รถยนต์และยานยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแฟชั่นบ้านและสวนไปจนถึงกีฬาและของเล่นรวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรม

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com